བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་ལོ་ཙཱའི་བྱ་བ་ཆེས་ཆེར་དར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་བཅས་པར་དཔྱད་པ།
དུས་ཚོད།:2016-7-15  |   རྩོམ་པ་པོ།:འབའ་སྟོད་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ།   |   ཁུངས།:བོད་རིག་པའི་སློབ་གླིང་།  |   ཀློག་ལྟ།:1037  |   དཔྱད་པ།:0

བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་ལོ་ཙཱའི་བྱ་བ་ཆེས་ཆེར་དར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་བཅས་པར་དཔྱད་པ།
ཡོངས་རྫོགས་PDFགཟིགས་རོགས།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།རྡོ་ཆེན།