བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཡིག་སྒྱུར་སྐོར་བཤད་པ་དྲང་སྲོང་དགྱེས་པའི་འབེལ་གཏམ།
དུས་ཚོད།:2016-7-15  |   རྩོམ་པ་པོ།:སངས་རྒྱས།   |   ཁུངས།:  |   ཀློག་ལྟ།:963  |   དཔྱད་པ།:0

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཡིག་སྒྱུར་སྐོར་བཤད་པ་དྲང་སྲོང་དགྱེས་པའི་འབེལ་གཏམ།

ཡོངས་རྫོགས་PDFགཟིགས་རོགས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།རྡོ་ཆེན།